Zdravé rodinné fungování / 2

Mgr. Namiko Sakamoto


Namiko Sakamoto

DINKS

Znáte tuto zkratku? „Double Income No kids“ – Dvojí příjem bez dětí, v podstatě máme na mysli bezdětnou domácnost.

Počet DINKS v Japonsku roste. 

12,63 mil. domácností z celkových 51,78 mil spadá pod skupinu DINKS, tj. 24,4 %.

(Související statistiky viz předchozí příspěvek v komentáři.)

Nejsem odborník na zkratky, ale vidím, že v angličtině se jim nevyhnu.

◆Wham’ers(Work at home mom)- Maminka pracující z domova

◆Sahm’ers(Stay at home moms)-  Maminka v domácnosti

◆DEWKs(Double Employed With Kids)- Pracující rodiče s dětmi

Jsou různé důvody, proč manželský pár nechce nebo nemůže mít dítě. Zatím jsem neprohledala žádné dotazníkové šetření, ale nejčastěji uváděný důvod vypadá „Necítí potřebu mít děti“. Finančně i psychicky připadá mnoha lidem mít děti náročné či nevýznamné. (Jsou i případy ze zdravotních důvodů.) 

Průměrný věk uzavření prvního sňatku v Japonsku bývá u můžu 30,7 let a u žen 29 let. Zároveň se v Japonsku mluví o tom, že máme mít životní plán do věku 100 let. 

Přeženu. 70 let budu žít bez dětí, bez dalších potomků… 

(Jsou různé situace a názory. Mým záměrem není vyhodnotit skutečnost nebo předpoklad.)

Mimochodem, v Japonsku lze uzavřít sňatek ve věku od 18 let, ale zletilost je dovršením 20. roku věku.  

Jen se nemohu nedivit, že cca 700 tis. případů, což je 4,7 % celkových případů potratů bylo u osob mladších 19 let vč.

Pozor, MĚNÍ SE! Od dubna 2022 je dospělost už od 18 let. 

Jsou různé důvody, i světový trend také 18 let, ale dá se vyvodit jednoduchá laická odpověď na otázku „proč?“. Toť víc voličů.

Předchozí díl zde➡️

WebWavelife with Namiko Sakamoto

Život na webu s vlnkou Namiko Sakamoto