Zdravé rodinné fungování / 2

Mgr. Namiko Sakamoto

Namiko Sakamoto

DINKS

Znáte tuto zkratku? „Double Income No kids“ – Dvojí příjem bez dětí, v podstatě máme na mysli bezdětnou domácnost.

Počet DINKS v Japonsku roste. 

12,63 mil. domácností z celkových 51,78 mil spadá pod skupinu DINKS, tj. 24,4 %. read more