Zdravé rodinné fungování / 1
Namiko Sakamoto

Rodina je základ společnosti, ale podoba rodiny se mění, i v tom vidíme diverzitu.

Jak to vypadá v Japonsku?

Nejdříve se podívejme na statistické údaje v kostce.

Počet dětí mladších 14 let v Japonsku je cca 15 milionů (k 1. 4. 2021).

Tendence poklesu počtu dětí nastala v r. 1982 a od té doby jde stále dolů.

Naopak počet osob starších 65 let roste, k 15. 9. 2020 jich bylo 36 milionů a představují 28.7 % celé populace.

S tímto poměrem je Japonsko na prvním místě na světě.

V r. 2020 se narodilo 873 tis. novorozenců, a to je nejméně v japonské historii. 

Počet úmrtí v tomtéž roce bylo cca 1 385 tis.

Počet uzavřených sňatků v r. 2020 bylo cca 538 tis. a naopak počet rozvedených párů bylo cca 197 tis.

Japonská společnost stárne nepříznivě rychlým tempem.

Doslovný název z web. stránky vlády Japonska „rapidně ubývající obyvatelstvo a superstárnutí“ představuje mnoho úkolů a otázek, které budou muset řešit především následující generace.

Mimochodem v r. 2005 vešel v platnost zákon o opatřeních proti stárnoucí společnosti „Basic Act on Measures for the Aging Society“, který klade za cíl zajistit komplexní podporu opatření pro stárnoucí společnost a podporu zdravého rozvoje hospodářství a zlepšování stability života lidí.

Dnes jsem se dozvěděla, že v Japonsku žije rekordní počet “stoletých” a ještě starších! Kolik lidí? 86 tisíc!