Školství – zázemí budovat pracovní sílu?

Mgr. Namiko Sakamoto

Namiko Sakamoto

V Česku máte dost složitý systém školství. Složitý v tomto smyslu, že si často musíte něco vybrat. 

Výběr ZŠ – V Japonsku funguje spádová oblast pevně, tj. podle bydliště dítě má přidělenou ZŠ. read more