Školství – zázemí budovat pracovní sílu?

Mgr. Namiko Sakamoto

Namiko Sakamoto

V Česku máte dost složitý systém školství. Složitý v tomto smyslu, že si často musíte něco vybrat. 

Výběr ZŠ – V Japonsku funguje spádová oblast pevně, tj. podle bydliště dítě má přidělenou ZŠ.

Pozn. Pokud chce do soukromé ZŠ, neplatí to.

Výběr délky ZŠ –Musíte se rozhodnout, kdy dítě půjde do gymnázia, po páťáku nebo jindy?

V Japonsku je povinná docházka pevně daná, tj. 6 let všichni ZŠ a 3 roky 1. střední škola (Junior High School).

Po povinné docházce se pokračuje na 2. SŠ (High School), odborné učiliště/odborné školy atd. a poté (dle zájmu) do VŠ.

Zde udávám statistiky jaksi z r. 2012 uvedené v jap. Wikipedii. (Velká poz. Máme již r. 2021. Nicméně statistiky z minulého roku jsou podobné.

94,2 % studentů po povinné docházce nastoupilo do SŠ (denní studium).

53,6 % studentů nastoupilo do VŠ (částečně i VOŠ), tj. cca 2 870 tis. studentů.

To, co je v Česku chvályhodné, je školné zadarmo. Samozřejmě všechny systémy mají pro a proti. Hrubé náklady na děti- školné v Japonsku jsem připravila v obrázku. 

(Průměrná mzda v Japonsku činí cca 73 000 Kč hrubého/měsíc.) 

Když už tolik peněz nainvestujeme do dětí, rozhodně musejí být perfektně připraveny na zahájení své kariéry (nebo ne)?