Příklon „k morálním hodnotám rytířů Jedi z filmové ságy Hvězdných válek“ Co se NEDOZVÍME ze sčítání lidu

Mgr. Namiko Sakamoto

Namiko Sakamoto

Často nemohu jednoduše najít některé statistiky v nějaké zemi. (Samozřejmě existují možnosti třeba se obrátit na odborníky či výzkumnou instituci.)

– Kolik lidí v jedné domácnosti trpí Alzheimerovou chorobou?

– Kolik holek či žen trpí tzv. menstruační chudobou? 

– Kolik lidí v jedné domácností má sklon k nadměrné závislosti na alkoholu?

– Kolik manželství je ve skutečnosti disfunkčních?

– Kolik lidí zažilo či zažívá v domácnosti sexuální obtěžování?

Mnoho a mnoho otázek, ale tyto otázky se nemají jen tak klást?

V Česku jsem se osobně setkala s problémy s alkoholem u rodičů. V gymnáziu, když jsem ještě neuměla česky, ale mluvilo se na hodině angličtiny o sociálních problémech a spolužáci bez váhání zvedli ruku, „ano, otec / maminka je alkoholik/čka.“ 
Zarazilo mě to.
Je to známý problém, že se děti nemusejí stydět přiznat?
Tehdy v hospodě bylo pivo levnější než voda. K alkoholu mají lidé všeobecně, pozitivně i negativně blízký vztah.

Jiný, údajně neviditelný, problém v Japonsku. Přibývají disfunkční manželství, v japonštině to zní takto: „manželství s nasazenou maskou“. Co to znamená?

Check list:

1 Navzájem se nezajímají a společně netráví volný čas, resp. tráví ho spolu tehdy, když jsou děti.
2 Baví se administrativně, např. na téma dětí, potřeby v domácnosti.
3 Spí v jiné místnosti a pochopitelně nemají pohlavní styk.
4 Navenek působí naopak jako perfektní manželé a ani se nehádají, na sociálních sítích jsou samozřejmě propojení.

Údajně cca 30% manželství v Japonsku spadá do této kategorie.

Všechny problémy mají, více či méně, dopad na naši společnost. Statistiky neřeknou vše, ale je to jednoduchý a srozumitelný ukazatel „Jací jsme? Jak fungujeme atd.?“ 
Sčítání lidu není proto, aby odhalilo problémy, ale když lidé musejí povinně odpovědět a učiní tak, není prostor přidat pár „náročných otázek“?