MENopause & SalaryMAN
チェコ
文化
芸術
政治
阪本 なみ子

📸チェコ首相官邸からはプラハ市内を臨む絶景が楽しめます。

Kramářova vila bývá jaksi pro “rezidenty” nepopulární, údajně nepraktická, ale za ten výhled nad Prahou bych dala kolik…

英文:「閉経期(Menopause)っていう言葉に男性(Men)が入っているなんて、性差別だわ!」 read more