Stereotyp a pravda něco mezi

◆Češi jsou pracovití. 

◆ V Japonsku se nově poprvé omezuje přesčas?

Mgr. Namiko Sakamoto

Japonští vyslaní pracovníci většinou praví o Češích, že jsou pracovití. Možná Vás to překvapuje? Mám za to, že Češi všeobecně o sobě často mluví jako o líných. read more