Stereotyp a pravda něco mezi

◆Češi jsou pracovití. 

◆ V Japonsku se nově poprvé omezuje přesčas?

Mgr. Namiko Sakamoto


Japonští vyslaní pracovníci většinou praví o Češích, že jsou pracovití. Možná Vás to překvapuje? Mám za to, že Češi všeobecně o sobě často mluví jako o líných.

Běžně hovoříme tímto způsobem, ze svých nebo z cizích zkušeností zobecňujeme fakta a dojmy, a následně vyvodíme nějaký výsledek – stereotyp.   

Je celkem známo, že jsou Japonci pracovití. Z čeho usuzujeme?

Domnívám se, že kritéria jsou jen dvě, pracovní doba a postoj k práci.

1 Pracovitý člověk (rád) tráví v práci dlouho.

 a / nebo 

2 Pracovitý člověk umí pracovat a odvést práci pečlivě.

Titul pracovitý národ náleží Japoncům. Není to tím, že tráví mnoho času v práci?

Ještě zní otázka, zda tráví v práci dobrovolně? Pokud ano, proč?

Časté odpovědi byly například tyto.

–       Nadřízený nebo ředitel je ještě v práci. Nemohu odejít dřív než šéf. 

–       Práci mám donekonečna. Není otázka, zda chci pracovat víc nebo ne. Nemám na vybranou.

V dubnu 2019 v Japonsku vyšla novela zákona a díky tomu byl poprvé (v ZP) stanoven strop přesčasu. Pozn. Pro velké podniky ve výše uvedeném termínu a pro malé a střední až od dubna 2020.

(Zjednodušený výklad) 

·       Přesčas je povolen Max.45 hodin/měsíc a celkově 360 hodin/rok

·       Podle zvláštního ustanovení lze prodloužit měsíční limit přesčasu do 100 hodin a uplatnit jej na 6 měsíců. 

·       Podle zvláštního ustanovení lze prodloužit roční limit do 720 hodin.

·       I přesto, že se uplatňuje zvláštní ustanovení, platí měsíční limit v průměru 80 hodin za těchto měsíců (kdy dotyčný trávil přesčas.)  

V minulosti, když shrnu podmínky a řeknu to lidově, „PŘESČAS DONEKONEČNA“ byl možný, ALE  POUZE V 6 MĚSÍCŮ v kalendářním roce… (‼️)

 Pro Čechy neznámá realita.

Pracovní styl a postoj Japonců i zákon se postupně mění. Možná časem Japonci přijdou o  známý titul, ale fakticky o nic nepřijdou.

Změna k lepšímu.   

WebWavelife with Namiko Sakamoto

Život na webu s vlnkou Namiko Sakamoto