Hospodářky
Namiko Sakamoto
hospodářské noviny

📸100 dnů Fialovy vlády
Politika je ode mě daleko

v tomto smyslu, že já jako Japonska s trvalým pobytem v Česku nemám volební právo.

Politika je pro mě blízko

v tomto smyslu, že hodně souvisí s ekonomickými aktivitami. Nezní to moc hezky, ale politika lepí na business, nebo možná naopak business na politiku.

Nemyslím to nijak ironicky.

Lidstvo rádo něco ovládá, chce mít vše pod kontrolou a k tomu je potřeba moc a finance.

Osobně jsem se docela často setkala s českými politiky.
Setkání na krajských úřadech, na ministerstvech, ve firemních a v soukromých akcích.

V Česku je velice malá účast žen v politice, v rámci EU je to podprůměr.
Opět v Japonsku je situace úplně stejná, správně o dost horší.
Počet žen v Japonsku je 51% celé populace a ženy ve sněmovně jsou méně než 10% z celkového počtu. 

Bylo mi velkou ctí setkat se s novinářskou paní Janou Klímovou.

WebWavelife with Namiko Sakamoto

Život na webu s vlnkou Namiko Sakamoto